Vesienhoito

Kalastuksenhoitotoimenpiteisiin on vuodelle 2023 talousarviossa varattu 37 000 euroa.

Istutukset

Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan voidaan Helsinki-Espoon kalatalousalueen merialueen ja järvien istutuksissa käyttää taulukossa olevia kalalajeja ja -kantoja ilman erillistä VARELY:n lupaa. Lisätietoja meri- ja järvialueen istutuksista on käyttö- ja hoitosuunnitelman 2.4.3 ja 4.4.3 kappaleissa. Virtavesistöihin istutuksia tehdään vain perustelluista syistä, enemmän tästä käyttö- ja hoitosuunnitelman 3.4.3 kappaleessa.

Vuonna 2023 kalatalousalue istuttaa 2-vuotiaita meritaimenia 19 000 eurolla, 1-kesäisiä vaellussiikoja 5 000 eurolla ja Helsingin kaupungin toiveesta pyyntikokoisia kirjolohia 4 500 eurolla Kaitalampeen sekä karppeja 2 000 eurolla Halkolampeen Vantaan kalatalousalueen puolella. Meritaimenet ovat vuonna 2023 Isojoen kantaa, koska viljelyssä on rajattu määrä Ingarskilajoen kantaa. Vaellussiiat ovat Kymijoen kantaa.
Istutukset on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.
Kalatalousalue seuraa, mitkä velvoiteistutuksia tehdään alueella ja antaa tarvittaessa lausunnon VARELY:lle tulevista istutuslajeista ja paikoista.

Kaikki omat ja alueella tapatuvat istutukset esitellään vuosikertomuksessa.

Seurannat

Vuonna 2023 merkitään 1 000 taimenta T-ankkurimerkillä noin 4 000 eurolla, ollaan mukana rahoittamassa Helsingin ja Espoon meritaimen- ja vaellussiikakantojen seurantaa noin 3 400 eurolla, jotka suorittavat Silvesters Oy yhteistyössä LUKEn kanssa.

Kalatalousalue on VARELY:ltä hakenut erityismäärärahaa 5 000 euroa taimenien merkkaamiseen ja meritaimen- ja vaellussiikakantojen seurantaan. Taimenet merkataan Savon Taimen toimesta.
Seurannat on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.

Kunnostukset

Vuonna 2023 kalatalousalue alkaa suunnittelemaan taimenien elinympäristökunnostuksia. Katsotaan vuoden 2023 aikana kohdat, varsinainen suunnittelu jatkuu vuonna 2024, jonka jälkeen toteutus.

Kalatalousalue voi osallistua Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) haukitehdas-hankkeeseen, jonka tarkoitus on lisätä hauen lisääntymisalueita, selvittämällä hankkeeseen sopivien alueiden omistajat sekä olemalla mukana neuvotteluissa.

Kalastuksen säätely

Yleiskokous 2022 päätti lähettää hakemuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevista kalastuksensäätelyehdotuksista VARELY:lle. VARELYn päätös on odotettavissa keväällä 2023. Kalatalousalue on hakemuksessa pyytänyt, että määräykset astuvat voimaan alkaen 1.1.2024.
Kalatalousalue tiedottaa kalastusmääräyksistä kotisivuillaan.