Kalastus

Yleiskalastusoikeudet ja kalastonhoitomaksu

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat niin kutsuttuja maksuttomia yleiskalastusoikeuksia ja kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu on ikäperusteinen, ja alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta.

Kaikkeen muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Paikalliset luvat

Kalatalousalueella kalastuslupia on hyvin saatavilla. Ainakin Helsingin ja Espoon kaupungit sekä Metsähallitus myyvät lupia. Tietoja kalastusluvista Espoon ja Helsingin kaupunkien vesialuille löytyy kaupunkien kotisivuilta; www.hel.fi  ja www.espoo.fi. Tietoja Metsähallituksen kalastusluvista löytyy nettisivulta www.eraluvat.fi.

Kaupallinen kalastus

Kaupallinen kalastus on toimintaa, jossa kalaa pyydetään myyntitarkoituksessa tai jossa pyydetyt kalat tai osa niistä myydään. Kalan kysyntä on Suomessa tällä hetkellä suurta, mutta kalastajien määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt kalastajien ikääntymisen vuoksi, näin myös Helsinki-Espoon kalatalousalueen alueella. Helsingin ja Espoon edustan merialueen kaupallista kalastusta selvitetään vuosittain kalastuskyselyllä osana merialueen kalataloustarkkailua. Tiedustelualue kattaa koko Helsinki-Espoon kalatalousalueen ja ulottuu hieman myös viereisten kalatalousalueiden puolelle. Tiedusteluun vastanneista vain 4–6 kalastajaa on vuosittain ilmoittanut harjoittaneensa kaupallista kalastusta 2012 ja 2019 välisenä aikana.

Mikäli haluaa ryhtyä kaupalliseksi kalastajaksi aiheesta voi lukea lisää esimerkiksi ELY-keskuksen nettisivulta.

Kalastusrajoituksia

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Tiedot saa Kalastusrajoitus.fi -sivulta ja kalatalousalueen karttasivulta.

Kalastusrajoitus.fi antaa tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Osakaskuntien kalastusluvat

Tähän tulee tietoa osakaskuntien ja muiden alueellisten lupien myyjistä, sitä mukaa kun he ilmoittavat tietonsa kalatalousalueelle.