Kalastusmääräykset

Alueella on voimassa useita kalastusmääräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Omistajien omista määräyksistä saat tietoosi, kun hankit kalastuslupia. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (VARELY) määräykset sinun on noudattava lain ja VARELY:n määräykset.

Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Kalastusviranomainen on merkinnyt palveluun vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu. Palvelusta löytyy myös tietoa luonnonsuojelualueista, jossa oleskelu tai kalastaminen on kiellettyä. Samat merkinnöt ovat kartalla kalatalousalueen kotisivulla.

Kalastuksen säätely 1.1.2024-31.12.2030

Kalatalousalue jätti syksyllä 2022 hakemuksen VARELY:lle, jossa pyydettiin, että kalastusviranomainen hyväksyy ne kalastusmääräykset, joita on mukana jo hyväksytetyssä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. VARELY määrää päätöksellään 7.7.2023 VARELY/8991/2022 kalastusta koskevat säätelytoimenpiteet voimaan ajalla 1.1.2024-31.12.2030. Päätös kokonaisuudessaan.

Kaikki kalastus kielletty
Laajalahdella, Vanhankaupunginlahdella ja Vartiokylänlahdella rannalta tapahtuvaa kalastuslain
4 § mukaista ongintaa lukuun ottamatta kaikki kalastus kielletty 15.5.-15.6, vuosina 2024-2030.
Kartta
Peruste: Kuhan kuturauhan turvaaminen.

Verkko- ja rysäkalastuskielto
Länsiväylän sillan ja Klobben-Småholmarna-Talludden linjan välinen alue sekä lahtialueille johtavat salmet ja Strömsinlahti: verkko- ja rysäkalastuskielto 1.4.- 31.12, vuosina 2024-2030. Kartta
Espoonlahti Länsiväylältä pohjoiseen sekä Finnoonojan, Gräsanojan ja Krapuojan suualueiden verkko- ja rysäkalastuskielto 15.8.-31.12, vuosina 2024-2030. Kartta
Peruste: Kalojen esteettömän liikkumisen turvaaminen kutualueille ja sieltä pois.

Verkon solmuväli
Koko kalatalousalue. Verkon pienin sallittu solmuväli on 50 mm lukuun ottamatta silakan, kilohailin, kuoreen ja täkykalojen verkkopyyntiä –31.3.2026.
Verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm 1.4.2026 alkaen, lukuun ottamatta silakan, kilohailin, kuoreen ja täkykalojen verkkopyyntiä.
Peruste: Turvataan etenkin kuhan ja vaellussiian sukukypsyyden saavuttaminen sekä suurempi saalistuotto.

Verkon havas
Koko merialue: Vahvemman kuin 0,20 mm (monofiili) havaksesta, punotusta langasta tai vahvasta kuitumateriaalista tehtyjen verkkojen asettaminen pyyntiin 50 metriä lähempänä rantaa on kielletty
1.4.–15.5. ja 1.10. –31.12 vuosina 2024-2030.
Peruste: Vähennetään meritaimeniin kohdistuvaa verkkopyyntiä taimenien oleskellessa rantojen läheisyydessä keväällä ja syksyllä.

Verkkojen määrä
Merialue: Vapaa-ajankalastaja saa käyttää verkkopyynnissä enintään 120 metriä verkkoja (4 * 30 m) 1.1.2024 alkaen.
Järvialue: Verkkokalastukseen saa käyttää enintään 90 metriä verkkoja (3 * 30 m) kalastajaa kohden 1.1.2024 alkaen.
Peruste: Vähennetään vapaa-ajankalastuksen pyyntiponnistusta paljon kalastuspainetta omaavalla pääkaupunkiseudun vesillä.

Meritaimenen viehekalastus merialueella
Meritaimenen viehekalastus sallittu ainoastaan vieheellä, jossa on yksi enintään kolmihaarainen ja väkäsetön koukku tai kaksi yksihaaraista väkäsetöntä koukkua 1.1.2024 alkaen.
Peruste: Meritaimenen  vapakalastuksessa voidaan saada sivusaaliina rauhoitettuja luonnontaimenia, joiden vapauttamisen helpottamiseksi vieheiden koukutukseen on säädetty rajoituksia

Kuhan pyyntimitta
Koko kalatalousalue 1.4.2026 alkaen kuhan alamitta on 45 cm. Siihen asti alamitta on kalastusasetuksen mukainen, 42 cm.
Peruste: Turvataan kuhan sukukypsyyden saavuttaminen sekä suurempi saalistuotto.

Kuhan saaliskiintiö
Koko kalatalousalue 1.1.2024 alkaen on kuhan saaliskiintiö 3 kpl/vuorokausi,
lukuun ottamatta verkkokalastusta ja kaupallista kalastusta.
Peruste: Vähennetään vapaa-ajankalastuksen pyyntiponnistusta paljon kalastuspainetta omaavalla pääkaupunkiseudun vesillä.

Kalastus yleiskalastusoikeuksin kielletty suvantoalueilla
Espoonjoen pääuomaa, Mankinjoen pääuomaa ja Vantaanjokea lukuun ottamatta kalatalousalueen virtaavissa vesissä kielletään kalastus yleiskalastusoikeuksin Gumbölenjoen, Finnoonojan, Gräsanojan, Monikonpuron, Mätäjoen, Haaganpuron, Viikinojan, Mustapuron, Mellunkylänpuron ja Krapuojan suvantoalueilla.
Kielto on voimassa ympärivuoden , 1.1.2024 alkaen.
Peruste: Vaelluskalojen rauhoittaminen lisääntymis- ja poikastuotantoalueilla.

Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus kielletty
Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus kielletään Monikonpurossa ympärivuoden, 1.1.2024 alkaen.
Peruste: Vaelluskalojen rauhoittaminen lisääntymis- ja poikastuotantoalueilla.

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Helsinki-Espoon kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot tästä.