Omistajakorvaukset

Vesialueen omistajille maksetaan korvaus kalavesien viehekalastuskäytöstä. Paikallinen viehekalastusrasitus on vahvistettu kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Omistajakorvaukset kerätään kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Omistaja, joka haluaa olla mukana toteuttamassa kalatalousalueelle kuuluvia tehtäviä, voi jättää omistajakorvauksensa nostamatta ja siirtää sen kalatalousalueen käyttöön allekirjoittamalla siirtosopimuksen. Vesialueenomistaja voi valita, antaako kalatalousalueen vuosikokoukselle vapaat kädet päättää, mitä varoilla tehdään vai antaako tarkempia ohjeita korvauksen kohdentamisesta, esimerkiksi kalastuksenvalvontaan. Kohdennus ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kanssa. Kalatalousalue tuottaa kaikille vesialueenomistajille tärkeitä palveluita ja siirtosopimuksilla on erittäin suuri merkitys kalatalousalueen toiminnan rahoittamisen kannalta.

Mikäli omistaja haluaa nostaa korvauksensa, omistajan tulee ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: osakaskunnan tai omistajan/omistajien nimi/nimet, yhteyshenkilö, osoite, vesialueen kiinteistörekisteritunnus ja tilinumero. Jos vesikiinteistöllä on enemmän kuin yksi omistaja, kalatalousalue tarvitsee lisäksi pöytäkirjan tai valtakirjat.

Omistajakorvaukset, jotka eivät ylitä 50 euroa jäävät kalatalousalueelle kalastuslain mukaan. Suuremmat korvaussummat, joista ei ole sovittu mitään, vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen ja jäävät siinä vaiheessa kalatalousalueen käyttöön.

Ilmoitus omistajakorvauksista

Lisätietoa Helsinki-Espoon kalatalousalueen omistajakorvauksista saat ottamalla yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan. Voit myös suoraan täyttää ilmoituslomakkeen omistajakorvauksista ja palauttaa se allekirjoitettuna toiminnanjohtajalle.