Alueesta

Helsinki-Espoon kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, joka sijaitsee Helsingin ja Espoon saaristossa sekä Mankinjoen ja Espoonjoen vesistöalueella. Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää kalataloutta alueellaan ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Kalatalousalueen pinta-ala on noin 28 220 hehtaaria.

Kalatalousalueen jäsenet ja osallistuminen yleiskokoukseen

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voida valita tai poistaa. Jäsenyys on maksuton.

Helsinki-Espoon kalatalousalueella on noin 620 vesialueenomistajaa, periaatteen mukaisesti yhteisomistuksessa ja yhteinen kiinteistö lasketaan yhdeksi omistusyksiköksi. Näistä 22 omistaa 50 hehtaaria tai enemmän.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Ylesikokous pidetään yleensä huhtikuussa. Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisää kalatalousalueista voit lukea Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta.

Kalatalousalueen toiminta vuonna 2023

Kalatalousalueen tärkein tehtävä vuonna 2023 on tiedottaa käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Muut tärkeät tehtävät ovat kalastuksenvalvonnan kehittäminen, kalavedenhoitotoimeenpiteet, kalakantojen seurannat, edunvalvonta ja omistajakorvauksien jakaminen. Tärkeää on myös osallistuminen koulutustilaisuuksiin ja ELY-keskuksen eri yhteistyöryhmäkokouksiin.


Helsinki-Espoon kalatalousalueen osakaskunnat

Mikäli haluatte tietoa osakaskunnastanne nähtäville kalatalousalueen kotisivuille, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtajaan Gabi Lindholm.