Kalatalousalueen säännöt

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut kalatalousaleen säännöt 31.7.2019 ja hyväksynyt muutoksia 11.10.2021.