Säätely

Kalastuksen säätely

Alueella on voimassa useita kalastusmääräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Omistajien omista määräyksistä saat tietoosi, kun hankit kalastuslupia. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (VARELY) määräykset sinun on noudattava lain ja VARELY:n määräykset.

Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Kalastusviranomainen on merkinnyt palveluun vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu. Palvelusta löytyy myös tietoa luonnonsuojelualueista, jossa oleskelu tai kalastaminen on kiellettyä. Samat merkinnöt ovat kartalla kalatalousalueen kotisivulla.

Kalatalousalue jätti syksyllä 2022 hakemuksen ELY-keskukslle, jossa pyydettiin, että kalastusviranomainen hyväksyy ne kalastusmääräykset, joita on mukana jo hyväksytetyssä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Aiheesta lisää kun päätökset ovat saatu.

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Helsinki-Espoon kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Verkkokalastusta koskevat säännökset

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot tästä.